Wakaf

Infak Keperluan Peralatan Kerja dan Media Surau Pudina

RM1 of RM5,000 raised

Infak dan bantuan wang ringgit diperlukan dari Penderma yang bermurah hati.

Dibuka sehingga cukup keperluan yg diperlukan bagi menjalankan operasi penerbitan, pengurusan kerja surau dan kerja-kerja lain berkaitan Media.

RM
Personal Info

Donation Total: RM1.00